Perspektif

TOPLUM / KÜLTÜR

Perde Arkasındaki Terör Örgütü: Medhali Selefiler

İsmail Yaşa

Suudi Arabistan’ın es-Sahve akımına karşı kullanmak üzere ürettiği ve daha sonra kullanım alanını genişlettiği Medhali Selefiler, Yemen ve Libya örneklerinde görüldüğü gibi silahlı bir örgüte dönüşmüştür.

TOPLUM / KÜLTÜR

İran Toplumu ve Türk Televizyon Dizileri

Umut Başar

Türkiye’nin kadim komşusu İran, Orta Doğu’da Türk televizyon kanalları ve dizilerinin yaygın takip edildiği ülkeler arasındadır.