Perspektif

DIŞ POLİTİKA

Hizbullah - İran İlişkileri

Nail Elhan

Hizbullah-İran ilişkileri, 1970’li yılların sonuna dayanmaktadır ve İran’ın Hizbullah’a olan finansal, askerî ve siyasi desteği o yıllardan günümüze kadar etmektedir.

DIŞ POLİTİKA

İran-Taliban İlişkileri

Rahimullah Farzam

Hem coğrafi hem de dil ve mezhep yakınlığı sebebiyle Afganistan’ı doğal nüfuz alanı olarak gören İran İslam Cumhuriyeti, kurulduğundan beri bu ülkede etki alanını genişletme çabası içerisinde olmuştur.