Cemil Said Bey (Dikel): Hayatı-Eserleri ve İran’daki Siyasi Meselelere Bakışı

Cemil Said Bey (Dikel): Hayatı-Eserleri ve İran’daki Siyasi Meselelere Bakışı

Özet

Geleneksel ve modern düşünceyi yakından bilen bir ailede yetişen Osmanlı Devleti’nin son dönem diplomatlarından olan Ataşemiliter Cemil Said Bey (1872-1948), Mekteb-i Sultani ve Mekteb-i Harbiyedeki başarılı bir eğitim sürecinden sonra 1891 yılında mülazım-ı sânî rütbesiyle Harbiye Nezaretinde ilk görevine atanmıştır. Altı ay gibi kısa bir süre sonra St. Petersburg Ataşeliğine atanan Cemil Said Bey, daha sonra Tahran ve Paris’te ataşemiliter olarak çalışmıştır. Birinci Dünya Savaşı’ndan önce emekliye ayrılan Cemil Said Bey, savaşın başlaması üzerine yeniden silahaltına alınmış ve savaşın sonuna kadar görevini sürdürmüştür. Albay olarak emekliye ayrılan Cemil Said Bey, devlet bünyesinde sadece askerî görevlerde bulunmuştur. Emeklilikten sonra da çalışmaya devam eden Cemil Said Bey, öğrenciliğinden itibaren önem verdiği yazarlık hayatına da devam etmiş ve çok sayıda eser ortaya koymuştur. Çok farklı konularda eserler yazan Cemil Said Bey’in eserlerinin önemli bir kısmı İran’ın askerî ve siyasi hayatına dairdir. Özellikle görev yaptığı 1899-1909 tarihlerinde yaşanan siyasi gelişmelere dair önemli bilgiler vermektedir. İran’daki siyasi meseleleri, uluslararası güçlerin ekonomik ve siyasi nüfuz mücadelesi çerçevesinde ele alan Cemil Said Bey, 1906 İran Meşrutiyeti ve sonrasında yaşanan olayların arka planına dair önemli tespitlerde bulunmuştur. Tezimizde Osmanlı Devleti’nin kurtuluşuna da kafa yoran Cemil Said Bey’in hayatı, düşünceleri ve görev yaptığı yıllarda İran’daki siyasi meselelere bakışını ele almaktayız.

Özgeçmiş

1981’de Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Malatya’da tamamladı. 2000-2004 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde okudu. Lisans mezuniyetinden bir yıl sonra 2005-2006 tarihlerinde İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Alanlar Eğitim Tarih Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını bitirdi. Lisansını 2009-2013 tarihlerinde İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Bilim Dalında “1906 İran Meşrutiyeti” isimli tez ile, doktorasını ise 2013-2019 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalında “Cemil Said Bey (Dikel): Hayatı-Eserleri ve İran’daki Siyasi Meselelere Bakışı” başlıklı tez ile tamamladı. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi Editör Yardımcılığı ve Bilsam Yayınlarında editörlük görevlerini sürdürdü. Malatya’da faaliyet gösteren Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezinde (BİLSAM) ise çok sayıda proje ve kültürel çalışmalarda görev aldı. İran ve Osmanlı üzerine akademik çalışmalarına devam ederken BİLSAM bünyesinde gönüllü çalışmalarda bulunmaktadır.

Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   30/10/2019
Etkinlik Saati:   14:00
Etkinlik Bitiş Tarihi:   30/10/2019