Farsça Tarihî Metinler III (Akkoyunlular, Safevîler, Avşarlar)

Farsça Tarihî Metinler III (Akkoyunlular, Safevîler, Avşarlar)

Dr. Ali Rıza Mukaddem moderatörlüğündeki Farsça Tarihî Metinler III atölyesi 5 Şubat-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında İRAM İstanbul bünyesinde gerçekleştirilecektir. 10. yüzyıldan 20. yüzyıla dek devam eden bin yıllık süre zarfında yazılan Farsça tarihî metinlerin dört dönemde inceleneceği atölye serisinin üçüncüsünde Akkoyunlular, Safeviler ve Avşarlar dönemleri baz alınacaktır. Atölyede söz konusu dönemlerde kaleme alınan on altı önemli eser (Kitâb-ı Diyârbekriyye, Habîbü’s-siyer, Ahsenü’t-tevârih, Hülâsetü’t-tevârih, Âlem-ârâ-yı Abbâsî, Abbâs-nâme, Âlem-ârâ-yı Safevî, Tezkiretü’l-mülûk, Târih-i Sultânî, Târih-i Hazîn-i Lâhicî, Cihângüşâ-yı Nâdirî, Âlem-ârâ-yı Nâdirî, Târih-i Nâdirşâhî, Mücmelü’t-Tevârih, Mecmau’t-tevârih, Gîtîgüşâ) incelenecektir.

Katılımcılardan Farsça metin okuyabilme yeterliliği beklenen atölyenin üçüncü dönemi on altı hafta sürecektir. Her biri üç saat süreli on altı oturum şeklinde planlanan atölye, cuma günleri 18.00-21.00 saatleri arasında Zoom programı üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecektir. Başvuruda bulunanların atölyeye düzenli katılım sağlamaları beklenmektedir.

Başvurular 29-31 Ocak 2021 tarihleri arasında alınacak, başvuru sonuçları 1 Şubat 2021 Pazartesi günü e-posta yoluyla başvuru sahiplerine iletilecektir. Kontenjan sınırlıdır.

Atölyeye katılım ücretlidir. Başvuru formu için lütfen tıklayınız.

Detaylı bilgi ve sorularınız için: iramistanbul@iramcenter.org

Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   05/02/2021
Etkinlik Saati:   18:00
Etkinlik Bitiş Tarihi:   28/05/2021