Fotoğrafçılık Marifetiyle Osmanlı-Kaçar İlişkileri: Muzafferüddin Şah’ın İstanbul Gezisi (1900)

Fotoğrafçılık Marifetiyle Osmanlı-Kaçar İlişkileri: Muzafferüddin Şah’ın İstanbul Gezisi (1900)

Başak Kilerci’nin “Fotoğrafçılık Marifetiyle Osmanlı-Kaçar İlişkileri: Muzafferüddin Şah’ın İstanbul Gezisi (1900)” başlıklı tez sunumu İRAM İstanbul tarafından 28 Kasım 2020 Cumartesi saat 16.00’da gerçekleştirilecektir. Oxford Üniversitesi doktora öğrencisi Kilerci’nin sunumu, İRAM Youtube kanalından canlı takip edilebilecektir.

Başak Kilerci’nin Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladığı tezinde, bir temsil stratejisi olarak fotoğrafın Osmanlı-Kaçar rekabeti ve iş birliği bağlamında bilgi sağlama ve hediyeleşme pratiği gibi farklı kullanımlarının karşılaştırılmasının ardından Muzafferüddin Şah’ın İstanbul gezisinin (1900) yazılı ve görsel temsili incelenmektedir. Çalışmada Şah’ın İstanbul gezisinin arka planını oluşturan on dokuzuncu yüzyıl ikinci yarısı Osmanlı-Kaçar ilişkileri incelenmekte ve söz konusu gezinin Osmanlı ve Kaçar kaynaklarında nasıl temsil edildiği iki ülke arasındaki güç ilişkileri temelinde tartışılmaktadır.

Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   28/11/2020
Etkinlik Saati:   16:00
Etkinlik Bitiş Tarihi:   28/11/2020