İranlı Hacıların Gözüyle İstanbul’u Temâşa

İranlı Hacıların Gözüyle İstanbul’u Temâşa

Dr. Güllü Yıldız’ın “İranlı Hacıların Gözüyle İstanbul’u Temâşa” başlıklı makale sunumu İRAM İstanbul tarafından 9 Ocak 2021 Cumartesi saat 16.00’da çevrim içi gerçekleştirilecektir. Hâlihazırda çalışmalarını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünde yürüten Yıldız’ın sunumu, İRAM Youtube kanalından canlı takip edilebilecektir.

Yıldız makalesinde bireysel ve toplumsal kimlik inşasında, kendini ve ötekini tanımlamada, bunlar arasındaki sınırları ve geçişleri belirlemede önemli birer kaynak işlevi gören sefernâmeler üzerinden Osmanlı Devleti ve İran etkileşimine dair kimi sonuçlar elde etmeye çalışmaktadır. Çalışmada sefernâmelerde “Dervâze-i Meşrık u Mağrib/Doğunun ve Batının kapısı” şeklinde nitelenen İstanbul’a 1863-1913 tarihleri arasında uğrayan İranlı hacıların, İstanbul, İstanbul halkı ve Osmanlı Devleti hakkındaki izlenimleri dinî çerçeveyle sınırlandırılarak, sosyal ve psikolojik tezahürleriyle birlikte ele alınmaktadır.

Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   09/01/2021
Etkinlik Saati:   16:00
Etkinlik Bitiş Tarihi:   09/01/2021