İslam Öncesi İran'da Dinî Gelenekler

İslam Öncesi İran'da Dinî Gelenekler

Özgeçmiş

2002 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında doktora tezi konusunda araştırmalar yapmak üzere University of California, Irvine, S. M. Jordan Center for Persian Studies adlı merkezde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde “Mecûsî Geleneğinde Tektanrıcılık ve Düalizm İlişkisi” başlıklı çalışmasıyla doktora derecesi aldı. 2013 yılından bu yana Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde görev yapmaktadır.

Özet

Hakkı Uygur ve Abdulla Rexhepi editörlüğündeki İRAM Yayınları’nın ilk kitabı İran Düşünce Tarihi içerisinde yer alan makalede, Pers medeniyetinin siyasi tarihine paralel olarak gelişen ve devlet inşasında yadsınamaz bir katkısı ve etkisi olan dinî geleneğin tarihî teolojik seyri üzerinde durulmaktadır. Çalışmada ilkin Pers medeniyetinin asli dinî yapısını oluşturan Mecusi geleneğinin tarihî süreç içerisinde geçirdiği evrelere ve karşılaştığı dinî geleneklere temas edilmekte, devamında İran din tarihinin asli unsuru olan Mecusilik hakkında temel öğretilere değinilmektedir. Ayrıca makalede Mecusi geleneğinin kurumsal bir yapıya kavuşmaya ve devlet teşkilatında söz sahibi olmaya çalıştığı Sasani İmparatorluğu’nun kuruluş aşamasında karşı karşıya kaldığı Maniheizm’in temel savları da ele alınmaktadır.

Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   14/12/2019
Etkinlik Saati:   13:30
Etkinlik Bitiş Tarihi:   14/12/2019