Küresel Hegemonya ve Güç Dengeleri Bağlamında ABD-İran İlişkileri

Küresel Hegemonya ve Güç Dengeleri Bağlamında ABD-İran İlişkileri

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yasemin Konukcu’nun, “Küresel Hegemonya ve Güç Dengeleri Bağlamında ABD-İran İlişkileri” başlıklı doktora tez sunumu 14 Mart 2020 Cumartesi günü saat 15.30’da İRAM İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Özgeçmiş

Yasemin Konukcu lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesinde, yüksek lisans eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsünde doktorasını tamamlayan Konukcu, İran dış politikası, İran-ABD ilişkileri ve ABD dış politikası konuları üzerine yoğunlaşmaktadır. Hâlihazırda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir.

Özet

20. yüzyıl, dünya tarihi ve Ortadoğu siyaseti açısından önemli değişimlere sahne olmuştur. Ekonomik rekabetin, ideolojik mücadelelerin ve kültürel çatışmaların yoğunlaşması, Çarlık Rusya'sının Bolşevik Devrimi ile son bulmasına zemin hazırlarken, Avrupa'da ve dünyanın birçok bölgesinde yıkıcı savaşlara neden olmuştur. Bu süreçte ABD, küresel bir aktöre dönüşmüştür. Amerikan hegemonyası, Avrupa deneyimlerinden etkilenerek ve fakat bu deneyimi kendi şartlarına göre dönüştürerek, farklı ülkeleri siyasi mücadele sahası haline getirmiştir. İran ise 20. yy. başından itibaren önce SSCB ve Birleşik Krallık sonra SSCB ve ABD arasında, jeopolitik mücadelelerin Ortadoğu'daki önemli üslerinden biri haline gelmiştir. 1979'da İran İslam Devrimi sonrası ise ABD-İran ilişkileri çok bilinmeyenli karmaşık bir denklem haline dönüşmüştür. İki ülkenin ilişkileri jeopolitik, ideolojik ve pragmatik gerçekliklerle belirlenirken, resmi ilişkilerin kesilmiş olmasına rağmen siyasal etkileşim kanalları her zaman açık olmuştur. İran ve ABD, "uzaktaki yakın komşular" olarak dinamik bir ilişki biçimine sahiptir. Bu iki ülkenin ilişkileri, kamuoyuna, normlara ve dönemsel siyasal aktörlere göre radikal değişiklikler geçirebilmektedir. Bu değişimin arkasında yatan gerekçeleri anlamak bu tez çalışmasının temel hedefidir. Devrim öncesi iki yakın müttefik olan Tahran ve Washington, 1979 sonrası ideolojik ve siyasi olarak düşman haline gelmişler fakat asimetrik etkileşim önemini yitirmemiştir.

Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   14/03/2020
Etkinlik Saati:   15:30
Etkinlik Bitiş Tarihi:   14/03/2020