Siyâsetnâme Atölyesi

Siyâsetnâme Atölyesi

Beş haftalık periyoda yayılan atölyenin ilk iki oturumunda Selçuklu İmparatorluğu’nun tarihi ve coğrafi özelliklerine, sanat tarihine, bilhassa mimariye, Şâhnâme ve Hudâynâme gibi klasik eserlerdeki mitoloji öğelerine değinilecek, düşünce tarihi üzerinden Yunan felsefesinin -özellikle Aristo ve Platon’un- Müslüman düşünürler tarafından nasıl algılandığı, İslami kaynaklarda -özellikle Kur’an’da ve Hint-İran edebiyatında- ahlâki eylemin temelleri incelenerek Siyâsetnâme eserini oluşturan anlayış biçimi kavranmaya çalışılacaktır. Üçüncü ve dördüncü oturumda bir edebi tür olarak “siyâsetnâme geleneği” Nizâmülmülk’ün hayatı ve eserleri etrafında tartışılarak Siyâsetnâme eserinin siyaset literatüründeki yeri saptanıp Siyâsetnâme’nin Kabûsnâme ile karşılaştırılması yapılacaktır. Son oturumda ise Siyâsetnâme’den seçilen kısımlar kaynak okuma prensipleri çerçevesinde Farsça, Türkçe ve İngilizce okunup tartışılacaktır.

İRAM İstanbul’da Arash Khorashadi koordinatörlüğünde beş hafta süreyle cuma günleri saat 17.30-19.30 aralığında gerçekleştirilecek atölyede katılımcılardan İngilizce ve Farsça metin okuyabilme yeterliliği beklenmektedir. Etkinlik dili İngilizcedir. Başvurular 11-15 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak, atölyeye kabul edilenler 17 Mart 2020 tarihine dek e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.

Arash Khorashadi

2015 yılında İran’da Şiraz Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olan Arash Khorashadi, 2017 yılında Macaristan Central European University’den felsefe yüksek lisans derecesini aldı. 2017 yılından beri İstanbul’da yaşayan Khorashadi, bağımsız olarak Dinî İlimler, Dil Felsefesi, Hermenötik, Orta Çağ İslam Siyaset Düşüncesi, Fars Edebiyatı, Horasan Tasavvufu ve İran Sineması üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Başvuru Tarihi: 11-15 Mart 2020 aralığında başvurular kabul edilecek, atölyeye kabul edilenler ise 17 Mart 2020 Salı gününe dek e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.

Atölye Başlangıç Tarihi: 20 Mart 2020 Cuma

Atölye Bitiş Tarihi: 17 Nisan 2020 Cuma

Atölye Saati: 17.30-19.30

Etkinlik Dili: İngilizce, Farsça

Okuma Metinleri: İngilizce, Farsça, Türkçe

Yer: İRAM İstanbul

Üst Zeren Sk. No: 40 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul

İletişim: iramistanbul@iramcenter.org

 

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

Başvuru formunu doldurduktan sonra iramistanbul@iramcenter.org adresine gönderiniz.

Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   20/03/2020
Etkinlik Saati:   17:30
Etkinlik Bitiş Tarihi:   17/04/2020