XVI. Yüzyılda Osmanlı-Safevî Tarihi Açısından İstanbul-Tebriz Hattı ve Anlamı

XVI. Yüzyılda Osmanlı-Safevî Tarihi Açısından İstanbul-Tebriz Hattı ve Anlamı

Özgeçmiş

2014 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Bilim Dalında yüksek lisans programına başladı. Prof. Dr. Zeynep Tarım danışmanlığında hazırlanan XVI. Yüzyıl Osmanlı-Safevî Tarihi Açısından İstanbul-Tebriz Hattı ve Anlamı başlıklı yüksek lisans tezini 2017’de tamamladı. Bu çalışması, 2019’da İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) tarafından “Yılın Tez Ödülleri” kapsamında üçüncülük ödülüne lâyık görüldü. Hâlihazırda İstanbul Üniversitesi Yeniçağ Tarihi Bilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir.

Özet

Osmanlı Devleti’nin XVI. yüzyılın ilk yarısındaki doğu seferleri için kaydedilmiş menzilnâmelerin ve rûznâmelerin incelendiği tezde, XVI. yüzyılın birinci yarısında Osmanlılar tarafından Safevîler üzerine yapılan birbirini takip eden üç sefer için tutulmuş günlükler doğrultusunda askerî bir hat olarak İstanbul-Tebriz ve Tebriz-İstanbul hattının tespiti amaçlanmıştır. Çalışmanın giriş kısmında araştırmada kullanılan kaynaklar ile takip edilen yöntem anlatılırken, birinci bölümde Osmanlı Devleti’ndeki menzil teşkilatının işleyişi ve bu menzillerin faaliyet gösterdiği Anadolu yol güzergâhı ele alınmıştır. İkinci bölümde ise tezin esas kısmını oluşturan sefer günlükleri incelenip değerlendirilmiş ve bu günlüklerin tarihi önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde sefer günlüklerinin ilk kısmı olan İstanbul’dan Tebriz’e gidiş hattına, dördüncü bölümde Tebriz’den İstanbul’a dönüş hattına yer verilmiştir. Ayrıca sefer günlüklerindeki gidiş ve geliş güzergâhlarının daha iyi anlaşılabilmesi için çalışma, tablo ve haritalar ile desteklenmiştir.

Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   11/01/2020
Etkinlik Saati:   16:00
Etkinlik Bitiş Tarihi:   11/01/2020