İRAM İstanbul Kitabiyat 10 Dr. Hélène Thibault

İRAM İstanbul Kitabiyat 10   Dr. Hélène Thibault

Dr. Hélène Thibault’un Tacikistan’da ulus inşası, din-devlet ilişkileri, dini canlanma, Sovyet mirası ve ülkedeki iç savaş gibi meselelere ilişkin verimli bir teorik tartışma zemini sunan ve birinci elden gözlemlere dayanan Sekülerleşme Karşısında İslam: Tacikistan’ın Dönüşümü başlıklı kitabıyla ilgili sunumu, 26 Mart 2022 Cumartesi saat 13.00’te İRAM YouTube kanalından canlı takip edilebilecektir.

İngilizce literatürde Transforming Tajikistan: State-building and Islam in Post-Soviet Central Asia (London: I. B. Tauris, 2019.) adıyla yer bulan çalışma, Türkçe literatüre Ketebe Yayınları tarafından Sinan Coşkun çevirisiyle 2021’de kazandırılır. Thibault, çalışmasının ilk bölümünde yeni-kurumsalcılık, siyasi etnografya ve izlek bağımlılığı gibi kitabın teorik çerçevesini oluşturan kavramları açıklar. İkinci bölümde Sovyet sekülerleşme tecrübesine tarihsel bir bakış sunarak halkın söz konusu toplumsal mühendislik karşısındaki tutumunu değerlendirir. Üçüncü bölümde Soğd bölgesini merkeze alarak iç savaş sonrası siyasi aktörler ve dinamikleri inceler. Ayrıca Tacikistan’ın otoriter bir yöne evrilişine değinir. Dördüncü bölümde dini hayatın çerçevesini çizen yasalar ve resmi söylemi analiz eden yazar, devletin seküler siyasetine rağmen kadınlara daha geleneksel bir rol biçtiğini kaydeder. Beşinci bölümde saha araştırmasında topladığı veriler üzerinden Tacikistan toplumundaki dini canlanmayı açıklar. Dinin gündelik hayatta nasıl tecrübe edildiğini gözler önüne serer. Son bölümde ise kitap boyunca ileri sürdüğü argümanları özetleyerek Orta Asya’da radikalleşme ihtimalinin zayıf olduğunu ifade eder. 
 

Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   22/03/2022
Etkinlik Saati:   13:00
Etkinlik Bitiş Tarihi:   22/03/2022