Safevî Döneminde Tebrîz: Kentsel Mekânda Dönüşüm Süreçleri

Safevî Döneminde Tebrîz:  Kentsel Mekânda Dönüşüm Süreçleri

Dr. Leyla Yıldız’ın “Safevî Döneminde Tebrîz: Kentsel Mekânda Dönüşüm Süreçleri” başlıklı kitap sunumu, İRAM İstanbul tarafından 24 Şubat 2022 Perşembe saat 20.00’de çevrim içi gerçekleştirilecektir. Yıldız’ın sunumuna, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Gazi Özgüdenli müzakereci olarak katılacaktır. Zoom üzerinden takip edilebilecek program sadece kayıtlı katılımcılara açıktır. Program linki her bir katılımcının e-posta adresine iletilecektir. Kayıt için lütfen tıklayınız. 

Yıldız’ın kitabı iki ana bölümden oluşmaktadır. “Târihî ve Coğrâfî Çerçeve” başlıklı ilk bölümde Tebriz şehrinin coğrafi özelliklerine değinilir. Arkeolojik ve epigrafik kayıtlardan hareketle Tebriz’in geçmişine ışık tutulmaya çalışılır. Birinci bölümde ayrıca Tebriz’in sur, iç kale, meydân-çevgân gibi kent unsurlarının İslami fetihlerden Safevî Dönemi’ne kadarki gelişimi ele alınır. “Safevî Tebrîz’i” adlı ikinci bölümde ise ilkin Tebriz’in mimari çehresinin değişiminde belirleyici bir etkisi olan Safevîler’in iktidara gelişi ve takip eden sosyo-ekonomik değişim analiz edilir, ardından kent mekânında dönüşüm süreçlerine odaklanılır. Bu kapsamda surlar, kent odakları, mahalleler, ulaşım ağı ve su yapıları gibi unsurlar üzerinde durulur. Kitap, Tebriz mimarisine bütüncül tarihi bakışının yanında şehirdeki anıtsal yapılarla birlikte siyasi, iktisadi ve dini faaliyetlerin merkezi konumundaki meydana odaklanmasıyla alandaki diğer çalışmalardan ayrılır.


 

Google Takvime Ekle
Etkinlik Tarihi:   24/02/2022
Etkinlik Saati:   20:00
Etkinlik Bitiş Tarihi:   24/02/2022