İran’da İklim Krizi ve İç Göçler

İran’da İklim Krizi ve İç Göçler
Yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz

Literatürde kurak ve yarı kurak bir ülke olarak tanımlanan İran, iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlarla boğuşan ülkelerin başında gelmektedir. İran Meteoroloji Teşkilatı ve Ulusal İklim ve Kuraklık Kriz Yönetimi Merkezinin 2021 yılı istatistiklerine göre ülke topraklarının %93’ü hafif, orta, şiddetli ve çok şiddetli kuraklıklarla mücadele etmektedir. İran’da ortalama yağış miktarı yaklaşık 250 milimetrekaredir ve bu miktar, dünya ortalamasının üçte birinden azdır. Araştırmalar, İran topraklarının her yıl ortalama 12 milyon hektarının çölleştiğini göstermektedir. İran, Orta Doğu’da iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan doğal afetler dolayısıyla yer değiştirmede (iklim göçü) Suriye ve Yemen’den sonra üçüncü sırada yer almaktadır. İran’da ortalama her yıl, 1 milyon kişi çeşitli nedenlerle yer değiştirmek zorunda kalmaktadır. Araştırmalar, son 10 yılda İran’da yaşanan iç göçlerde büyük ölçüde kuraklık ve su kıtlığının itici faktör olduğunu ortaya koymaktadır. İran’da iklim göçünün en açık tezahürü, kırdan kente ve kentten kente göçlerdir. İran’da her yıl çok sayıda çiftçi ve kırsalda yaşayan, kuraklık ve tarım arazilerinin verimliliğini kaybetmesi sonucu başka bölgelere göç etmektedir. Bu durum özellikle son yıllarda yağışların azalması ve sulak alanlar ile birçok tarım arazisinin kurumasıyla daha da belirgin hâle gelmiştir. Köylerden büyük şehirlere veya bir şehirden başka bir şehre plansız ve programsız göçler, hem menşesi hem hedef bölgede çeşitli ekonomik, sosyal ve güvenlik sorunlarını beraberinde getirmektedir. Bu bilgiler ışığında çalışmada, İran’da iklim değişikliği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan iklim göçü ile yol açtığı sorunlar incelenmektedir. ...