Jeoekonominin Artan Rolü: Çabahar ve Gwadar Limanları Arasındaki Rekabet

EKONOMİ 27.08.2020
Yasir Rashid Araştırmacı

Asya’daki güncel bölgesel gruplanmalar Avrasya bölgesinde küresel hâkimiyet mücadelesinin kızışacağını göstermektedir.

Amerikan siyaset bilimci Joseph Nye, küresel politik ekonominin pek çok boyutunda küresel bir geçiş ve güç yayılımına şahit olduğumuzdan bahsetmektedir. Hâlihazırda devam eden bu geçiş; teknolojik gelişmeler, demografik değişimler, göç dalgaları, Asya ülkeleri arasında yeni iş birlikleri, değişen piyasa yapıları, kilit ekonomik ve finansal aktörlerin talepleri ve diğer birçok faktörden kaynaklanmaktadır. Tüm bu değişim ve dönüşümlere, giderek değişen dünya düzeni ve güç yapılandırmaları da eşlik etmektedir. Bu bağlamda, bu çalışma en önemli iki yeni eğilim olan jeoekonomi ve bölgeselleşme süreçlerine odaklanmaktadır. Her ne kadar jeopolitik kavramı tarihsel emperyalist politikaları çağrıştırsa da jeoekonomi kavramı; ağlara, bağlantılara ve sınır ötesi bağlara işaret etmektedir. Jeoekonomi genel olarak ekonomik alan, ulaşım bağlantıları, ağlar ve güçlü ekonomik yönlere odaklanmaktadır. Ayrıca geleneksel jeopolitik teoriler çerçevesinde Mackinder, Spykman ve Mahan; Avrasya kıtası ve büyük okyanuslar çevresindeki hegemonik politikalara işaret etmektedir. Nicholas Spykman’ın “dünyanın deniz otoyollarından” biri olarak nitelediği Hint Okyanusu, küresel kaynak transferindeki coğrafi önemi sebebiyle stratejik bir rekabet alanıdır. Diğer yandan Sir Halford Mackinder’ın klasik jeopolitiğe yaptığı temel katkı demir yolu güzergâhlarının dönüştürücü etkisine dayanmaktadır.

...

Çabahar Limanı, Gwadar Limanı, Jeoekonomi, İran’ın Petrol Dışı Ekonomi Politikası, Rakip Altyapı Projeleri

İran’da Kripto Para

Murat Aslan H. Kürşad Aslan Mehdi Neimi

İran, finansal transfer ile ilgili yaptırımların etkilerini azaltmak için gerek kendi kripto paralarını çıkarmaya ve gerekse de uluslararası alanda var olan kripto paraları kullanmaya yönelik adımlar atmıştır.