Müştak El-Hılo

Müştak El-Hılo

Müştak El-Hılo

Kıdemli Uzman

Özgeçmiş

İki lisans ve iki yüksek lisans derecesine sahip olan El-Hılo, ilk lisans derecesini Fıkıh ve İslami Bilimler Eğitimi bölümünde (Kum, 1998), ikinci lisansını ise Siyaset Bilimi bölümünden almıştır (Müfit Üniversitesi, 1999). İlk yüksek lisansını yine Müfit Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde “İran ve Batı’da Eşitlik ve Feminizm Düşüncelerinin Karşılaştırılması” (2002) tezini savunarak ikinci yüksek lisansını, Kum’da İslami Fıkıh ve Usul-ü Fıkıh alanında “Hicri Beşinci Yüzyılın Sonuna Kadar Müslümanların Fıkıh Usulleri Tarihi” (2004) adlı tezini savunarak bitirmiştir. Doktora derecesini Kum’da, İslam Hukuku ve Fıkıh alanında “İran Hukuku ve İslam Fıkhında Özel Hayatın Gizliliği” adlı teziyle tamamlamıştır. Kendisinin kaleme aldığı ve tercüme ettiği eserler Arapça ve Farsça yayımlanmıştır. Ağırlıklı olarak dinî düşünce, İran siyaseti ve feminizm konuları üzerinde çalışmaktadır.

Son Yazıları