GÜVENLİK ÇALIŞMALARIHABER ANALİZ

İran’ın İlk Resmî Yurt Dışı S/İHA Açılımı

Hurşit Dingil 18.05.2022

“Devrim sonrası asimetrik harp kapasitesini geliştirmeye odaklanan İran, bu kapasitesini direniş ekseni politikası gibi bölgesel projeksiyonlarında kullanırken aynı zamanda ekonomik bir kazanca dönüştürmek istemektedir.”

İRAM 11. Kitabiyat Sunumu Etkinliği Gerçekleştirildi

17.05.2022

“Teopower Olarak Şiilik ve İran Dış Politikası” başlıklı kitap sunumu çevrim içi gerçekleştirildi.

DIŞ POLİTİKAHABER ANALİZ

İran’dan Türkiye’nin Baraj Faaliyetlerine Yönelik Suçlamalar

Arife Delibaş 11.05.2022

Türkiye’nin sınıraşan sular üzerindeki baraj faaliyetlerini “kabul edilemez” olarak nitelendiren İran, ciddi ithamlar üzerinden Türkiye’ye yönelik bir kamuoyu algısı yaratmaya çalışmaktadır.

DIŞ POLİTİKAGÖRÜŞ

Yemen’deki Son Gelişmeler Barış Getirir mi?

Abdurahman Rajeh 10.05.2022

Yemen’de barışın kolay bir şekilde sağlanması ve durumun kısa vadede düzelmesi pek mümkün gözükmemektedir.

İÇ POLİTİKAGÖRÜŞ

İran’da Muhafazakârların Hesaplaşmaları ve İfşa Olan Sırlar

Mehmet Koç 09.05.2022

Ses kaydı, muhafazakârların kendi içerisindeki iktidar mücadelesini açığa çıkarırken Kudüs Gücünün finansal desteğinin teminini ve Kalibaf’ın bundaki rolünü açıkça ortaya koymuştur.

EKONOMİGÖRÜŞ

Petrol Arz ve Talep Şokları ve Küresel Ekonomi

Murat Aslan 09.05.2022

Salgın döneminde karşılaşılan ekonomik krizin etkileri, henüz tam anlamıyla iyileşmeden, dünyanın birçok ülkesi enerji ve gıda güvenliği bakımından zorlu bir döneme giriyor. Enerji ve gıda güvenliği alanlarında ortaya çıkan belirsizlik ortamının ve dolayısıyla arz şokunun kısa ve orta dönemde çözümü de zor gözüküyor.

Multimedya

YENİDEN ASYA VE İRAN - ERZURUM DİPLOMASİ AKADEMİSİ

Hakkı Uygur, Umut Başar, Çağatay Balcı, Hurşit Dingil, Yasir Raşit Türkçe

Konu Başlıkları

Şahseven Türkçesi

Ahmet Çam Türkçe

Konu Başlıkları

Basra’nın Şiîleşmesi: 19.Yüzyıl

Ali Rıza Işın Türkçe

Konu Başlıkları