Huzistan’da Varoşlaşma: Sorunlar ve Sonuçlar

Varoşlarda yaşayan yüksek nüfusuyla Huzistan ili, varoşlaşma sorunuyla da yakından ilişkili olarak son yıllarda yapılan protesto eylemlerinin merkezlerinden biri hâline gelmiştir.

• Varoşlaşma, küresel bir olgu olarak birçok ülkeyi farklı sorunlarla karşı karşıya getirmektedir. Bu sorun, İran’da çözülmemiş yapısal sorunlardan biri olarak devlet için tehlike çanlarının habercisidir. Resmî istatistiklere göre İran’da varoşlarda yaşayan nüfus, 25 milyondan fazladır.

• Huzistan, varoşlaşma açısından İran’da ikinci sırada yer alan ildir ve nüfusunun beşte biri (yaklaşık bir milyon kişi) kentlerin kenar mahallelerinde yaşamaktadır. Huzistan’ın merkezi Ahvaz, 450.000’den fazla sakiniyle varoşlarda yaşayan nüfus açısından ülkede üçüncü sırada yer almaktadır.

• On yıllar boyunca ilin idari yönetiminde yanlış planlama politikalarının devam etmesinin sonuçlarından biri olarak ortaya çıkan bu durum, Huzistan’ı büyük dönüşümlere uğratmaktadır. İldeki varoşlaşma; çevresel, siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla istikrarsızlığın oluşmasına yol açmaktadır.

• Varoşlarda yaşayan yüksek nüfusuyla Huzistan ili, varoşlaşma sorunuyla da yakından ilişkili olarak son yıllarda yapılan protesto eylemlerinin merkezlerinden biri hâline gelmiştir.

• İran’da varoşlarda yaşayan nüfusun artışı ve siyasal mekanizmaların çözüm üretebileceğine dair gerçek bir vizyona sahip olmaması dikkat çekicidir. Bu çerçevede Huzistan varoşlarında yaşayan nüfusun mevcut durumunun tüm boyutlarıyla devam edeceği gözlemlenmektedir.

Varoşlaşma, Huzistan, Ahvaz, İstikrarsızlık, Protestolar

Huzistan’daki Su Krizine Bakış

İç Politika Koordinatörlüğü

Karun’dan su transfer projelerinin durdurulmaması ve su kaynakları yönetiminin daha çok lobilere ve etnik çıkarlara dayanması, Huzistan’ın hidropolitiğini daha girift bir hâle getirmektedir.

Kürdistan İlindeki Su Sorununa Stratejik Bir Bakış

İç Politika Koordinatörlüğü

Kürdistan ilinde kalkınma temelli su yönetiminin olmaması, bir yandan çevresel güvenliğin zayıflamasında diğer yandan da Kürtlerin sosyoekonomik durumlarının ağırlaşmasında büyük rol oynamaktadır.