Horasan-i Rezevi’de Varoşlaşma: Sorunlar ve Sonuçlar

Horasan-i Rezevi’de Varoşlaşma: Sorunlar ve Sonuçlar
Yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz

Kentleşme hızının ve göç hareketlerinin bir sonucu olarak varoşlaşma, genel itibarıyla bireylerin kentin sunduğu imkânlardan faydalanamaması ve kent yaşamına uyum sağlayamaması sonucu ortaya çıkan bir olgu olarak ele alınmaktadır. Bu olgu, kentlerde ekonomik ve sosyal sorunlara neden olarak kentin hem fiziksel hem de toplumsal yapısını etkilemektedir. Ekonomi alanında; işsizlik, kentlerarası eşit kentleşmeme, alt yapı hizmetlerinde sorun ve konut problemi oluşurken sosyal alanda özellikle göç eden bireylerin göç ettikleri kente uyum sağlayamaması ve yabancılaşma sorunları ortaya çıkmaktadır. Tüm bu sorunlar ise bireylerin şiddete ve suça yönelerek kent güvenliğini tehdit etmesine ve kentsel halk hareketlerine zemin hazırlamaktadır.

...