İran’ın Siber Gücü

İran’ın Siber Gücü
Yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz

Realist görüş perspektifinden bakıldığında devletlerin temel amacı olarak öne çıkan güç kavramı, eski dönemlerden günümüze kadar çeşitli unsurlarla bütünleşmiştir. Gelişen teknolojiler ve askerî yetenekler sonucunda etkili güce sahip olma ve bunu sürekli hâle getirme arzusu, birçok devlet için hâlen temel amaçlardan biridir. Askerî güç çerçevesinde önemli bir çarpan olarak değerlendirilen siber güç kavramı da bu kapsamda ele alınan önemli bir güç unsurudur. Siber güç sayesinde devletler, ulusal güvenlik açısından hem savunma hem de saldırı temelinde önemli kazanımlar elde etmektedir.

Bölgesel ve uluslararası alanda önemli güç unsurlarına sahip olmak için çalışan devletlerden biri de şüphesiz İran’dır. Öncelikle ulusal siber altyapı ve bilgi teknolojilerinin güçlendirilmesine ağırlık veren İran, daha sonraki yıllarda siber güvenlik ve salt operasyonel siber yetenekler konusunda dikkat çekici adımlar atmıştır. Bölgesel gerilimlerin yanında özellikle İsrail ve ABD ile uzun yıllardır çatışma içerisinde olan İran’ın, siber altyapısını ve ulusal kritik altyapılarını (sivil ve kamusal alandaki) güçlendirmesi zorunlu hâle gelmiştir.

...