İTİ Koridoru ve Bölgesel Ticaretteki Önemi

İTİ Koridoru ve Bölgesel Ticaretteki Önemi
Yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz

Günümüzde bölge içi ticaret, gelişmekte olan ülkelerin öncelikleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin, komşu ülkelerine yaptığı sanayi ürünleri ihracatının uzak ülkelere yapılan ihracattan daha hızlı arttığı hesaplanmaktadır. Pek çok ülkenin, küreselleşme ve dünyadaki tüm ülkelerle serbest ticaret isteğine rağmen bölgesel ticaret, ülkelerin uzun dönem kalkınmasında daha etkin bir rol oynayacak gibi görünmektedir. Örneğin Asya’daki ticaretin %59’undan fazlası, kıtadaki ülkeler arasında; Avrupa kıtasındaki ticaretin %69’u da Avrupalı ülkeler arasında gerçekleşmektedir. Bölge içi ticaretin gelişmesiyle birlikte pek çok ülkede demir ve kara yolları, ulaşım sistemlerinin ana unsurlarına dönüşmüş; demir yollarıyla birlikte diğer ulaşım araçları da yük ve yolcu sektörlerinde aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerin hükûmetleri tarafından dikkate alınan örnek demir yolu ulaşım modelleri arasında uluslararası demir ve kara yollarının (transit koridorları) inşası ve geliştirilmesi yer almaktadır. İstanbul-Tahran-İslamabad Uluslararası Demir ve Kara Yolu Koridoru (İTİ Koridoru) da ön plana çıkan örneklerden birisidir.

...