Şiilik Araştırmaları

Yakın dönemde muhafazakârların baskın hâle geldiği İran’da, güvenlik endişelerinin yanı sıra İmam Ali Cemiyeti gibi potansiyel risk taşıyan kuruluşlara da müsamaha edilmeyecektir.

Iraklı protestocular Kazımi hükûmetine isteklerini yerine getirmesi için bir ay süre verdi.

İran, Pakistan sınırları içerisinde Şiilerle kültür politikası çerçevesinde ilişkilerini sürdürürken İran’da bulunan bazı Pakistanlı talebe ve mülteci gençlerden vesayet savaşlarında yararlanmaktadır.

İran’ın önde gelen din adamlarından Emini, reformculara destek veren sayılı isimden biridir. Onun vefatıyla ılımlı ve reformcu hareket daha da zayıflayacaktır.

İslâm kültürü, medeniyeti, tarihi ve coğrafyası gibi konuları içine alan İslâm Ansiklopedisi, Şia mezhebi ile ilgili önemli madde başlıklarını içermektedir.

Afganistan Şii toplumu genel olarak Anlaşma’ya olumlu baksa da özellikle Hazara Şiileri, Taliban’la olan geçmişinden dolayı temkinli yaklaşmaktadır.

İran’da yönetimin koronvirüs salgınına karşı tutumu ve sürecin devamında türbelerin kapatılmas, halkın dinî anlayışındaki değişimleri hızlandırmıştır.

Kuveyt merkezî yönetiminin izlemiş olduğu birleştirici politikalar sayesinde Şiileri mobilize edemeyen İran, Hizbullah gibi vekil güçler aracılığıyla ülkeye nüfuz etmeye çalışmaktadır.

İdlib’de yaşanan son gerginlik, milislerin ve vekil güçlerin cephedeki komutayı rejim güçlerine bırakarak yavaş yavaş geri çekilmeye başlamasının ne denli önemli olduğunu gösterdi.

Suudi Arabistan Şiileri, İran ve Suudi Arabistan’ın ideolojik meseleleri arasında sıkışmış durumdadır.

Protestolar Şii yoğunluklu şehirlerde patlak vermesine rağmen mezhepsel öfkeyi değil mezhepleri veya etnik kökenleri de aşan genel bir öfkeyi yansıtmaktaydı.

Koronavirüs salgınından dolayı İran İslami Şûra Meclisinin tatil olduğu dikkate alındığında önümüzdeki günlerde “Hükm-i Hükûmeti” kararları çoğalacaktır.