دیدگاه

تظاهرات از لبنان تا ایران: آیا این بهار شیعی است؟

حقی اویغور 03.12.2019

سر دادن شعارهای ضد ایرانی از طرف توده های شیعه در عراق و مشارکت وسیع جمعیتهای شیعی در تظاهرات اعتراضی در لبنان، نشان دهنده آن است که مفهوم «جنگ مذهبی» لفاظی ای بیش نیست.

دیدگاه

زمان به ضرر ایران می گذرد

مراد اصلان 02.12.2019

ایران سعی خواهد کرد اوضاع داخل کشور را مدیریت کند و از سوی دیگر در بیرون از کشور دست به اقداماتی خواهد زد تا دیگر کشورها را از اقدام برعلیه آن باز دارد.

جامعه - فرهنگدیدگاه

رشد ملی گرایی و روز کوروش کبیر

امید باشار 26.11.2019

به نظر می رسد بحث بر سر شخصیت و میراث کوروش بیش از آنکه مورد بررسی مورخان باشد، مورد توجه جامعه شناسان و سیاستمداران خواهد بود.

سیاست خارجیدیدگاه

کمیته قانون اساسی سوریه؛ مشکلات و چالشها

محمد عبدالمجید 15.11.2019

اسد تا وقتی که کار کمیته به نفعش باشد، با آن همراهی خواهد کرد و هر وقت احساس کرد به سمت غیرمطلوب پیش می رود، تلاش خواهد کرد جلوی آن سنگ اندازی کند.

دیدگاهجامعه - فرهنگ

'مست عشق' و دعوای فقیه و صوفی

مشتاق الحلو 29.10.2019

تباین میان متصدیان امور دینی، سیاسی و اجتماعی از یک طرف و جامعه از طرف دیگر، زنگ خطری است که اگر همچنان جدی گرفته نشود، آسیبهای زیادی را برای جامعه در پی خواهد داشت.

سیاست خارجیتحلیل اخبار

ایران و عملیات 'چشمه صلح'

حقی اویغور 22.10.2019

رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به عملیات "چشمه صلح" نشان می دهد که این کشور در تلاش است تا خشم ملی گرایی کردی داخل کشور را به سوی هدفی غیر از خود سوق دهد.

انتشارات جدید