Emine Gözde Toprak

Özgeçmiş

2017 yılında Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. “Ekonomik Yaptırımların İranlı Kadınlar Üzerindeki Etkileri” başlıklı teziyle 2020 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Halihazırda Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce, orta seviyede Farsça bilmektedir. Başlıca ilgi ve çalışma alanları Ortadoğu, İran, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Nükleer Silahların Politiğidir.

Son Yazıları