Besic: İran’da İstisnai Bir Güvenlik Birimi

Besic: İran’da İstisnai Bir Güvenlik Birimi
Yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz

Farklı siyasal rejimler ve bunların güvenlik algıları, birbirleri ile ilişkili ve aynı zamanda birbirleri ile etkileşen olgulardır. Her siyasal rejim tipi, iktidarın felsefi ve hukuki olarak dayandığı temeller, iktidarın değişim biçimi ve yolu gibi başat kriterler düzleminde şekillenmekte ve nitel bir farklılığa kavuşmaktadır. Siyasal rejimlerin sahip oldukları bu ayırt edici nitelikler, doğal olarak söz konusu rejimin geçerli olduğu ülkenin güvenlik algısı, anlayışı ve modeline de yansımaktadır. Buna göre siyasal rejim tipinin ulus/halk, lider veya ideoloji merkezli temellerden hangisine sahip olduğunun tespit edilmesi, söz konusu ülkenin güvenlik algısı ve yapılanmasının da ana kodlarını ortaya koymaktadır.

...


Bu rapor ilk defa İRAMONİT'in 11. sayısında yayımlanmıştır. Kurumsal iş birliği talepleriniz için info@iramcenter.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.