İran’da Enerji: Rezervler, Üretim, Tüketim ve Kurumsal Aktörler

İran’da Enerji: Rezervler, Üretim, Tüketim ve Kurumsal Aktörler
Yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz

Günümüzde fosil yakıtlardan üretilen enerji tüketimi zirve noktasına ulaşmış durumdadır. Jeologlar yeni ham petrol kaynaklarının bulunmasının neredeyse imkânsız olduğunu bildirmektedir. Öte yandan enerjinin iç ve dış politika ile bağlantısı, İran gibi fosil yakıt rezervi açısından zengin ülkelerin siyasi ve ekonomik rekabetlerini ciddi şekilde etkilemektedir. Yeni kaynaklara erişmenin zorluğu nedeniyle fosil yakıtların tükendiği bir geleceğe doğru gidilmektedir. Dolayısıyla bu süreçte yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji tüketiminde daha bilinçli hareket edilmesi gerekmektedir.

...